زمان بارگزاری این صفحه: 12:22 AM UTC

آرامگاه دکتر معین در آستانه اشرفیه/ تصاویر

محمد معین در ۹ اردیبهشت۱۲۹۷ درمحله زرجوب رشت به دنیا آمدو در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ در بیمارستان فیروزگر درگذشت.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

محمد معین در ۹ اردیبهشت۱۲۹۷ درمحله زرجوب رشت به دنیا آمدو در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ در بیمارستان فیروزگر درگذشت.

محمد معین استاد زبان فارسی و پدیدآورنده فرهنگ معین است.تصویر: آرامگاه وی در آستانه اشرفیه را نشان می دهد.


عناوین ویژه