زمان بارگزاری این صفحه: 12:54 PM UTC

آزاد سازی حريم راه ماسال به كليدبر و روستاي برگ سراي شاندرمن

رئيس اداره راه وشهرسازي ماسال؛ برخي از حاشيه نشينان جاده در محور فرعي ماسال-كليدبر با احداث دكه هاي دستفروشي درسه نقطه ، قصد تملك وخصوصي سازي حريم راه را داشتند كه سازه هاي غير قانوني آن تخريب شد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

سيد نورالدين فاطمي در این خصوص گفت؛  برخي از حاشيه نشينان جاده در محور فرعي ماسال-كليدبر با احداث دكه هاي دستفروشي درسه نقطه ، قصد تملك وخصوصي سازي حريم راه را داشتندكه پس از صدور اخطار از سوي اين مركز سازه هاي غير قانوني آن تخريب، و از تجاوز به حريم جلوگيري بعمل آمد وآثار آن جمع آوري شد.

این مسول صدور اخطارجهت رفع تجاوز در روستاي برگ سراي شاندرمن جهت قطع عرضي وحصار كشي حاشيه راه در روستاي اولم را از ديگر اقدامات ازادسازي حريم راه عنوان كرد.

DSC00569

رئيس راه وشهرسازي ماسال با بيان اينكه راه ها يكي از مهم ترين بخش هاي زيربنايي در توسعه استان ها محسوب مي شود،افزود: حفظ و نگهداري حريم قانوني راه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و هرگونه فعاليت هاي مرتبط با آن طبق قانون برعهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد.

فاطمي همچنين از مرمت واصلاح چند نقطه پرحادثه در محور ماسال-گيلوان خبر داد وافزود:اين محور يكي از محورهاي پرتردد روستايي وداراي جاذبه هاي طبيعي ومنطقه نمونه گردشگري مي باشد كه جهت ترميم ومرمت نقاط پرحادثه اين محور عمليات خشكه چيني با سنگ وزني دركيلومتر17 واقع درسه راهي ماسوله خاني كه از مناطق رانشي محوراست، انجام شد. در كيلومتر 15 نيز با تعريض واصلاح قوس ، نقطه پرحادثه ديگري رفع گرديد و قنو وآبراه بيش از 3 كيلومتر از محور پاكسازي شد.

DSC00552

رئيس اداره راه وشهرسازي ماسال، لكه گيري هندسي با آسفالت گرم درمحور ماسال-شالما بطول 9كيلومتر و خودبچر-قران بطول5كيلومتر ، تسطيح و رگلاژ 4.5كيلومتر راه روستايي را از ديگر فعاليتهايي برشمرد كه جهت بهبود ايمني صورت گرفته است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه