زمان بارگزاری این صفحه: 6:47 PM UTC

آغاز پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای

رئیس سازمان چای کشور ازآغاز پرداخت مبلغ ۳۸ میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خبرداد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

رئیس سازمان چای کشور ازآغاز پرداخت مبلغ ۳۸ میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خبرداد.

 

دکتر محمد ولی روزبهان افزود: دراین مرحله مبلغ ۳۸ میلیارد تومان به حساب کشاورزان چایکار پرداخت می شود وبا احتساب مبالغ پرداختی مجموعا ۸۶۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان و حدود۸۵درصدازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران پرداخت گردیده است.

 

رئیس سازمان چای کشور همچنین از خرید مقدار ۶۱۸۹۸۳۵۱کیلوگرم برگ سبز چای در جه یک ودو از کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران بصورت تضمینی خبرداد .

 

روزبهان افزود: این میزان برگ سبز خریداری شده ۳۰۹۹۷تن(۰۸/۵۰ ) در جه یک و۳۰۹۰۱ تن (۹۲/۴۹ )در جه دو می باشدوارزش ریالی برگ سبز خریداری شده ۱۰۴میلیاردو۹۶۴میلیون و۲۴۹هزار۹۱۰ تومان است .

 

وی خاطرنشان کرد:از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از ۱۳۹۲۷ هزارتن چای خشک تولیدشده است.

 

رئیس سازمان چای کشور تاکیدکرد:تعداد ۱۶۵واحدچایسازی در استانهای شمالی وجوددارد که هم اکنون بیش از۱۵۰واحد چایسازی با سازمان چای عقد قراردادکرده و مشغول خریدتضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه