زمان بارگزاری این صفحه: 1:40 PM UTC

آقایان رییس جمهور در لباسهای غیر رسمی+عکس

صدای گیلان – تصاویری متفاوت از رییس جمهور کشورهای مختلف در لباسهای سنتی و غیر رسمی.

آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 6

آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 5
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 7
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 4
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 3
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 2
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 51
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 9
آقایان رییس جمهور در لباس های غیر رسمی 8

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه