زمان بارگزاری این صفحه: 4:35 PM UTC

آوای شمال؛سوال از شورا

صدای گیلان – روزنامه آوای شمال در شماره روز شنبه بیست و چهارم آبانماه مطلبی را با عنوان ‘سوال از شورا ‘ به قلم حسن جعفری چاپ کرده است.

یکی از کارگران اروپایی روزی سراغ یک کشیش می رود و از او می پرسد: پدر ! من در حالی که دارم دعا می خوانم می توانم سیگار هم بکشم ؟ کشیش به سرعت و با قاطعیت پاسخ می دهد ‘نه فرزندم ‘ و به دنبال آن حرفهایی می زند تا او را از این کار کاملا بترساند .

کارگر سرخورده از این ناکامی به سراغ دوستش می رود و قضیه را توضیح می دهد.دوستش که با هوش به نظر می رسید برای آنکه دوست سر خورده خود را از این وضعیت رها کند به اتفاق هم سراغ کشیش مذبور می روند دوست باهوش از کشیش می پرسد ‘ پدر ! موقعی که دارم سیگار می کشم می توانم دعا بخوانم ‘ کشیش با لبخندی از سر ذوق پاسخ می دهد ‘بله فرزندم ‘ و بعدا او را از مزایای دعا خواندن و شرایط مختلف آگاه می کند .

بنا بر این روایت ،نوع پرسش کردن و طرح مسئله گاهی می تواند بسیاری از معضلات مهم روزگار را به سادگی حل کند .

شورای شهر ما رشت مدت هاست که مورد سوال کارشناسان رسانه ها هنرمندان و مردم شهر واقع می شود .

این سوال ها اغلب انتقادی و گاهی معترضانه است، واقعیت این است که شورای اسلامی شهر ما هنوز و همچنان نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند و کارکردی که از آن انتظاری در حد کاردان می رود را برآورده نمی کند.

سردبیر ما این موضوع را به بهانه گردهمایی شهرداران سراسر استان گیلان با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در استانداری به رشته تحریر درآورد که جای شهردار مرکز استان کلانشهر رشت خالی است.

صندلی مدیریت شهری مدتی خالی است هرچند سرپرست دارد، آیا سرپرست تصمیم گیرنده است و اختیارات تام دارد؟

لذا اگر بنا باشد سوال مردم و نوشته های روزنامه به نحوی قابل درک باشد، می بایست در پرسش و سوال دقت داشته تا پاسخ بگیریم ؟!/به نقل از ایرنا


عناوین ویژه