زمان بارگزاری این صفحه: 6:11 PM UTC

آیا این عکس حامل پیامی است؟!

صدای – در مثلها گفته اند؛ گاهی اوقات یک عکس ساده گویای هزار نکته است/ مسعود کاظمی در کنار سعید آگشته

24417

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه