زمان بارگزاری این صفحه: 12:57 PM UTC

ابتکارکشاورز ماسالی برای کاهش هزینه خزانه گیری برنج و حفظ درختان

ماسال – کشاورز جوان ماسالی برای کاهش هزینه خزانه گیری برنج و حفظ درختان ابتکاربه خرج داده است.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

کشاورز جوان ماسالی برای کاهش هزینه خزانه گیری برنج و حفظ درختان ابتکاربه خرج داده است.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران رشت هرساله با آغاز کشت و کار برنج و خزانه گیری هزاران سرشاخه تردرختان برای درست کردن اسکلت خزانه- قطع و نابود می شود.

 

اسماعیل بخشنده کشاورز جوان اهل روستای وشمه سرای ماسال با 500 هزار تومان هزینه از میله گرد و لوله های پلاستیکی برای درست کردن اسکلت خزانه برنج استفاده کرده است .

 

وی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی – ثابت ماندن رویه خزانه و جلوگیری از دوباره کاری در سال های آینده را از مزایای این کار دانست و گفت :برای ساخت اسکلت خزانه درهر هکتار دست کم به 200 سرشاخه تر نیاز است در حالیکه با استفاده از میله گرد و لوله های پلاستیکی دیگر به قطع سرشاخه هادرختان نیازنیست .

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه