زمان بارگزاری این صفحه: 3:21 PM UTC

ازغدی؛ سروش فقط مانده بود به من فحش ناموسی بدهد

صدای گیلان – حسن رحیم‌پور ازغدی در خاطره‌ای به مواجهه‌ خود با عبدالکریم سروش اشاره کرد و گفت: همین عبدالکریم سروش، همین آدمى که جلوى چهره هاى عادى مستمعین، پشت تریبون لبخند میزد، فقط مانده بود که به من فحش هاى ناموسى بدهد .

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

حسن رحیم‌پور ازغدی در خاطره‌ای به مواجهه‌ خود با عبدالکریم سروش اشاره کرد و گفت: همین عبدالکریم سروش، همین آدمى که جلوى چهره هاى عادى مستمعین، پشت تریبون لبخند میزد، فقط مانده بود که به من فحش هاى ناموسى بدهد .

ازغدی؛ سروش فقط مانده بود به من فحش ناموسی بدهد

وی افزود: طى چند سال ، گاهى که میامد قم و در بحث ها شرکت میکرد، دیدم دو سه صحنه را که فقط مانده بود فحش ناموسى بدهد، اینها را مردم نمیدانستند ، خیلى ها هنوز هم نمیدانند که امثال اینها چنین تیپ هایى هستند، در جلسه اى بخاطر اینکه سوال و اشکال کردیم به ایشان ، سوال مودبانه اى که معلوم بود اگر بخواهد جواب بدهد، روشن میشود مبناى غلطى که بعده ها روشن شد، آن موقع روشن نبود ، ده سال قبل از این بود که بردارند بنویسند قرآن کلام خود پیغمبر است و کلام خدا نیست….این آقا آمد بعد جلسه پشت در موسسه ، وقتى آمدم بیرون دیدم با عصبانیت و با حالت دعوا انگار که یقه ما را میخواهد بگیرد، میگوید شما آمدى به این جلسه که اشکالات من را بگیرى؟! ، آمدى که مچ بگیرى؟!

 

وی ادامه داد: گفتم آقا! چرا میگویى مچ گیرى؟ شما خودت اسم تمام بزرگان اسلام و علماء را از بالا تا پایین میاورى و میگویى فلانى گفت فلان، اینها اسمش نقد است، بنده که با احترام دارم میگویم این سوال جوابش چیست؟، شد مچگیرى؟!عصبانى نشست در ماشین ، در را محکم بست و رو کرد به مسئول آن جلسه و گفت ، در این جلسه دیگر یا جاى من است یا جاى ایشان! ، در صورتیکه مدتى قبل که نمیدانست ما قصد اشکال کردن داریم، یک وقتى نمیرفتم جلسه، میگفت فلانى چرا نیامده است؟/ انتخاب

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه