زمان بارگزاری این صفحه: 7:03 PM UTC

اصغریان؛ پول گیلانیها صرف توسعه استانهای دیگر می‌شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان گفت: بانکهای خصوصی در جذب سپرده‌های مردم گیلان پر رنگ تر عمل می‌کنند و پول های مردم استان را صرف توسعه شهر استانهای دیگر می کنند.

به گزارش صدای گیلان ، محمد حسین اصغریان افزود: سپرده‌های بانکی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است. بیشترین سپرده‌های مردم در بانکهای گیلان به صورت بلندمدت جذب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی گیلان در جذب منابع مردم استان موفق عمل نکرده است، افزود: اقشار ضعیف و متوسط جامعه از ارائه نشدن تسهیلات بانکی شاکی هستند و در مجموع برخی بانکهای گیلان همکاری خوبی با مردم استان ندارند.

اصغریان اضافه کرد: بانک‌های خصوصی گیلان در جذب سپرده‌های مردم نقش پررنگ تری داشته اند بدون اینکه هیچ مسئولیتی را برای توسعه استان برعهده بگیرند. متاسفانه یکی از بانکهای خصوصی در گیلان که منابع زیادی را هم جذب کرده است سپرده‌های مردم استان را به دو شهر در خارج از استان سوق می‌دهند.

به گزارش ایسنا ، معاون استانداری گیلان با اشاره به اینکه برخی صاحبان بانکهای خصوصی در کشور فقط چند شخص هستند، تصریح کرد: بیرون بردن منابع گیلان از استان نه تنها توفیق خدمت به مردم بانکهای دولتی را در استان کم می‌کند بلکه فرصت توسعه و اشتغال را در استان کاهش می‌دهد.

اصغریان بیان کرد: توزیع منابع بانکی گیلان بین بخش‌های مختلف طبق سیاست‌های بانک مرکزی در بین بانکها رعایت نشده است. به طور مثال بانک صنعت و معدن باید از 33 درصد منابع استفاده می‌کرد، این در حالیست که 13درصد سهم این بانک تحقق یافته است. سهم بخش کشاورزی نیز 25 درصد از سرجمع منابع بانکی مقرر شده است، این در حالیست که بانک کشاورزی 10 تا 12 درصد این سهم را مورد استفاده قرار داده است.

این مسئول اظهار کرد: بخش بازرگانی که کمترین سهم را در استفاده از منابع بانکی داشت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و این نشان از علاقه بانکهای گیلان در دادن منابع به بازار دارد.

وی با اشاره به معوقات بانکی استان گفت: بیشترین معوقات بانکی استان مربوط به بانک ملی است. بانکهای ملی، رفاه کارگران و سپه همکاری بهتری نسبت به سایر بانکها با مردم استان دارند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه