زمان بارگزاری این صفحه: 3:28 PM UTC

اصلاح شبکه آب شهر لیسار تالش

صدای گیلان – اصلح نژاد، مدیر امور آبفای تالش تأمین اعتبار مورد نیاز اصلاح شبکه اصلی آب شهر لیسار را از محل اعتبارات عمرانی بالغ بر 1200 میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش صدای گیلان، محمدتقی اصلح نژاد مدیر امور آبفای تالش با اشاره به اصلاح شبکه آب شهر لیسار به طول 2600 متر گفت: این پروژه با هزینه کرد 1200 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی اجرا گردید.

وی همچنین افزود: این شبکه با لوله های پلی اتیلن 63 و 160 میلیمتر با هماهنگی شهرداری و شورای شهر لیسار اجرا گردید که طی تعامل با شهرداری جهت عدم دریافت هزینه مجوز حفاری پروژه در سطح وسیعتر اجرا گردید.

اصلح نژاد در ادامه یادآور شد: با اجرای این پروژه میزان لوله آزبست در شبکه توزیع آب شهر لیسار از 22% به 14 % کاهش یافت و حدود 140 انشعاب آب نیز استاندارد سازی شد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه