زمان بارگزاری این صفحه: 9:26 AM UTC

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر رشت معرفی شدند

در کمیسیون فرهنگی‌ اجتماعی شورای شهر رشت، محمود باقری‌خطیبانی با 13 رای، پیشگر با 11 رای، جمشیدی‌چناری با 13 رای، رفیعی با 12 رای، شیرزاد با 14 رای، نیکومنش با 15 رای و فرهاد شوقی با 15 رای معرفی شدند.

به گزارش صدای گیلان به نقل از خبرگزاری فارس، اعضای منتخب کمیسیون‌های مختلف شورای اسلامی شهر رشت عصر روز یکشنبه  معرفی شدند.

در کمیسیون فرهنگی‌ اجتماعی شورای شهر رشت، محمود باقری‌خطیبانی با 13 رای، پیشگر با 11 رای، جمشیدی‌چناری با 13 رای، رفیعی با 12 رای، شیرزاد با 14 رای، نیکومنش با 15 رای و فرهاد شوقی با 15 رای معرفی شدند.

در کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی شورای شهر رشت نیز جمشیدی‌چناری، رجبی، رفیعی، صابر، علوی، کاظمی و کارگرنیا معرفی شدند که کارگرنیا 15 رای و علوی 13 رای را به دست آوردند.

اعضای داوطلب کمیسیون بهداشت و محیط زیست نیز باقری‌خطیبانی با 14 رای، پیشگر با 14 رای، جمشیدی‌چناری با 15 رای، اسماعیل حاجی‌پور با 12 رای، شیرزاد با 12 رای، موسوی‌روزان با 12 رای و نیکومنش با 15 رای هستند.

در کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت نیز اسماعیل حاجی‌پور 11 رای، رجبی 13 رای، رسولی 11 رای، فرهاد شوقی 14 رای، صابر 14 رای، امیرحسین علوی 11 رای و کاظمی 14 رای کسب کردند.

برای کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر رشت نیز حاجی‌پور 10 رای، رجبی 13 رای، رسولی 10 رای، کاظمی 15 رای، نیکومنش 14 رای، کارگرنیا 13 رای و موسوی‌روزان 12 رای را به دست آوردند.

به گزارش فارس، برای هر کمیسیون شورای شهر رشت انتخابات داخلی بین اعضای منتخب برگزار و رئیس همان کمیسیون مربوطه انتخاب می‌شود.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه