زمان بارگزاری این صفحه: 7:12 PM UTC

اعطاي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي توسط بنياد ملّي نخبگان

صدای گیلان – بنياد ملّي نخبگان براساس آيين‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهيلات ويژه‌اي را براي دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها براي طيّ دورة نظام‌وظيفة تخصصي اعطا مي‌كند.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

بنياد ملّي نخبگان براساس آيين‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهيلات ويژه‌اي را براي دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها براي طيّ دورة نظام‌وظيفة تخصصي اعطا مي‌كند.

گفتنی است؛  مهم‌ترين نكات اين تسهيلات به شرح زير است:

1.صرفاً دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي و نيز دانشجويان دورة دكتري تخصصي كه از طرح‌نامة رسالة خود دفاع كرده و وارد مرحلة پژوهش شده‌اند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

تبصره: دانش‌آموختگان دورة دكتري حرفه‌اي پزشكي معادل دورة كارشناسي‌ارشد و دانش‌آموختگان دورة تخصصي پزشكي معادل دورة دكتري تخصصي محسوب مي‌شوند.

 

2. دانش‌آموختگان براساس امتياز حاصل از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني در زمان تحصيل (و نه صرفاً داشتن مقاله) مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

 

3. دانش‌آموختگاني كه حداكثر سه سال از زمان دانش‌آموختگي آنان گذشته باشد مجاز به استفاده از تسهيلات هستند.

 

4. بررسي پروندة دانش‌آموختگان منوط به ثبت كامل اطلاعات متقاضي در سامانة اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان (www.soraya.bmn.ir) است و هيچ يك از مدارك به‌طور دستي تحويل نمي‌شود.

 

5. دانش‌آموختگان براي نام نويسي در سامانه بايد شرايط زير را داشته باشند:

5-1. دانش‌آموختگاني كه ميانگين كلِ دورة كارشناسيِ آنان بيش از 16، ميانگين كلِ دورة كارشناسي‌ارشد و نيز دورة دكتري بيش از 17 باشد.

5-2. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه (رتبه‌هاي زير 300 در دورة كارشناسي يا دكتري حرفه‌اي، رتبه‌هاي زير 10 در دورة كارشناسي ارشد و زير 5 در دورة دكتري تخصصي) / برگزيدگان المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي (آموزش و پرورش) و المپيادهاي ملّي دانشجويي (وزارت علوم و وزارت بهداشت)

شرط 5-2 با شروط زير قابل جايگزيني است:

5-3. مشمولان جايزه‌هاي تحصيلي بنياد و نيز كساني كه طبق مقررات قبلي بنياد از كمك هزينه‌هاي تحصيلي بنياد بهره‌مند شده‌اند.

5-4. برگزيدگان جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي، بخش دانشجويي جشنوارة جوان خوارزمي (بين‌المللي و دانشجويي)، جشنوارة رازي و جشنوارة فارابي

5-5. مخترعان برتر براساس آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيده

5-6. برگزيدگان آزمون جامع، پيش كارورزي، دستياري و دانش‌نامة تخصصي در رشته‌هاي پزشكي، داندان‌پزشكي و داروسازي

يادآوري مهم: اين شروط صرفاً شرايط لازم براي بررسي پرونده است و شرط كافي، كسب امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براساس مقررات بنياد است.

 

6. باتوجه به اينكه امتيازهاي دانش‌آموختگان به كمك نرم افزار تخصصي محاسبه مي‌شود لازم است:

6-1. همة اطلاعات به طور كامل در سامانه بارگذاري شود. بديهي است تا تكميل نهايي اطلاعات، فرايند بررسي آغاز نمي‌شود.

6-2. زمان بررسي پرونده (از زمان تكميل نهايي پرونده) در سامانه 30 روز است و صرفاً پس از پايان اين زمان، امكان پاسخگويي وجود خواهد داشت.

7.اين مقررات از ابتداي سال 1394 اجرا خواهد شد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ،۲ نظر یا دیدگاه برای “اعطاي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي توسط بنياد ملّي نخبگان”

  1. مهدی نوشته است:

    خیلی شرایط را سخت کردند با این اوضاع افراد بسیار کمی را شامل میشه، باید به آیین نامه جدید اعتراض کرد این چه وضعشه، عوض اینکه یه راهی برای این تحصیلکرده ها پیش رو بذارند هر روز شرایطو براشون سخت تر می کنند، با این سن و سال با چه روحیه ای خدمت کنیم خدایا خودت به دادمون برس

  2. علی نوشته است:

    افزایش سهمیۀ!!!!!! خدمت نظام وظیفۀ دانش آموختگان برتر دانشگاه ها

    منتظر با اشاره به تسهیل «خدمت نظام وظیفه تخصصی» گفت: بنیاد ملی نخبگان تسهیلات جدیدی برای افزایش سهمیۀ !!!!!!!! خدمت نظام وظیفۀ دانش آموختگان برتر دانشگاه های کشور و نیز استفاده از توانایی های تخصصی برگزیدگان دانشگاهی در خدمت نظام وظیفه به تصویب رسانده است. در آیین نامه جدید، دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی ارشد و دکتری می تواند درخواست خود را برای گذراندن دوره نظام وظیفه تخصصی ارائه دهند. دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است: اول اینکه با توجه به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر «سعۀ دایره نخبگانی» بنیاد تعداد افراد مشمول این تسهیل را به شدت افزایش داده است و نکته دوم اینکه طی جلسات متعدد با ستاد کل نیروهای مسلح برنامه ریزی جدیدی در حال انجام است که مشمولان بتوانند فعالیت تحقیقاتی جدی را در مدت خدمت نظام وظیفه در مدتی حدود نیم دورۀ خدمت سایر مشمولان انجام دهند و به این ترتیب خدمت نظام وظیفه تخصصی خود را به پایان برسانند، ضمن اینکه نهادهای دیگر (به جز نهادهای وابسته به وزارت دفاع) نیز می توانند از خدمات تخصصی دانش آموختگان برتر برخوردار شوند
عناوین ویژه