زمان بارگزاری این صفحه: 6:50 PM UTC

افزایش نرخ جرایم رانندگی باعث کاهش تخلفات می شود

صدای گیلان – معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که اصل اساسی جرائم رانندگی مبنی بر قدرت بازدارندگی آن‌هاست گفت: افزایش نرخ جرایم رانندگی به بازدارندگی کمک می‌کند.

به گزارش صدای گیلان ، کشاورزیان از برنامه ریزی برای افزایش جرائم رانندگی در صورت تصویب هیات دولت خبر داد و در این خصوص به ایسنا گفت: طبق قانون جرائم رانندگی باید براساس میزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند. با توجه به بالا بودن این شاخص در سال‌های گذشته نیاز به افزایش این جرائم وجود دارد.

وی با بیان این‌که طبق قانون هر سه سال یکبار می‌توان جرائم رانندگی را تغییر داد اظهار کرد: این جرائم در چهار سال گذشته ثابت مانده است و از این رو امکان قانونی افزایش آن وجود دارد البته این مساله نیاز به تصویب هیات دولت دارد که هنوز دراین رابطه هیچ تصمیم خاصی نگرفته‌ است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: با توجه به این که اصل اساسی جرائم رانندگی مبنی بر قدرت بازدارندگی آن‌ها به نظر می رسد افزایش آن ها به این قدرت کمک می کند.

کشاورزیان خاطرنشان کرد: ما این مساله را در سازمان راهداری کشور بررسی می کنیم و طرح آن نیز در هیات دولت مورد بررسی و نظردهی قرار خواهد گرفت تا در صورت موافقت این جرائم افزایش پیدا کند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه