زمان بارگزاری این صفحه: 9:52 PM UTC

انتصاب دکتر انوش برزیگر به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط رییس جمهور.

رئیس جمهور دكتر انوش برزيگر را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گیلان منصوب کرد.

صدای گیلان ؛ رئیس جمهور با ابلاغیه ای رییس  دانشگاه علوم پزشکی گیلان را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور؛  دكتر انوش برزيگر به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گیلان منصوب کرد.

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان»

شرح:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان» كه در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ ۷/۴/۹۳ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي دكتر انوش برزيگر به‌موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان انتخاب مي‌شود».

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه