زمان بارگزاری این صفحه: 5:39 AM UTC

اهدای عضو دختر 15 ساله جان سه بیمار را در رشت نجات داد.

صدای گیلان – رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان گفت : اهدا عضو در گیلان موجب نجات جان سه بیمار نیازمند شد.

صدای گیلان ؛ ‘انوش برزیگر’ افزود: ‘زینب دستواره‘ 15 ساله ساکن شهرستان رشت که به علت مسمومیت دچار مرگ مغزی شده بود ، با رضایت خانواده برای اهداء عضو، جان سه بیمار را نجات داد.

به گزارش ایرنا ، وی اظهار داشت : دو کلیه این فرد دچار مرگ مغزی در بیمارستان رازی رشت به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد او نیز برای پیوند به بیمار نیازمند دیگری به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

از ابتدای سال جاری تاکنون، خانواده 15 نفر از افراد دچار مرگ مغزی برای اهدای عضو عزیزشان اقدام کرده اند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه