زمان بارگزاری این صفحه: 2:50 AM UTC

اهدای عضو یک تالشی جان دو بیمار را نجات داد

صدای گیلان – کلیه هایاهدایی فرد مرحوم به دو بیمار که در بیمارستان رازی رشت بستری بودنند ، پیوند زده شد.

به گزارش صدای گیلان ، انوش برزیگر گفت ؛ اهدای عضو محمد قلی خوشدل اهل شهرستان تالش که به علت مرگ مغزی به رحمت خدا رفته بود ، با رضایت خانواده وی ، اهدای اعضای وی باعث نجات دو بیمار دیگر شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود ؛ کلیه هایاهدایی فرد مرحوم به دو بیمار که در بیمارستان رازی رشت بستری بودنند ، پیوند زده شد.

 

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه