زمان بارگزاری این صفحه: 10:53 PM UTC

اوباما در تعطیلات+تصاویر

صدای گیلان؛تصاویری از باراک اوباما در هنگام گذراندن روزهای تعطیل خود.لازم به توضیح است که این تصاویر مربوط به چند دوره مختلف و در مکانهای متفاوت می باشد.

اوباما در تعطیلات

download (2)

download (3)

download (4)

download

اوباما در تعطیلات

اوباما در تعطیلات2

اوباما در تعطیلات3

اوباما در تعطیلات4

اوباما در تعطیلات5

اوباما در تعطیلات6

اوباما در تعطیلات7

اوباما در تعطیلات8

اوباما در تعطیلات9

اوباما در تعطیلات10

اوباما در تعطیلات11


عناوین ویژه