زمان بارگزاری این صفحه: 8:57 AM UTC

ایرج ندیمی ؛یک سوم برگ سبز چای امسال برداشت نشد

نماینده لاهیجان از عدم برداشت یک سوم برگ سبز چای در سال بعلت خشکسالی می گوید.

عدم برداشت یک سوم برگ سبز چای

به گزارش صدای گیلان؛ نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت؛بعلت خشکسالی ،در سال جاری یک سوم برگ سبز تولیدی چای شمال کشور برداشت نشد.

ایرج ندیمی  افزود: امسال میزان تولید و خرید تضمینی برگ سبز چای مناسب بوده اما در فصل برداشت خشکسالی مانع برداشت محصول از چین های دوم، سوم و چهارم شد.

ایرنا نوشت ؛ وی با بیان آنکه امسال مطالبات چایکاران نیز به موقع پرداخت شد، اظهار داشت: با اقدامات خوبی که از سوی دولت صورت گرفته، امسال دولت بدهی به چایکاران ندارد هرچند بخشی از اعتبارات خرید تضمینی برگ سبز چای هنوز باقیمانده است.

ندیمی گفت: اما به دلیل کاهش برداشت محصول، بخشی از اعتبارات خرید تضمینی برگ سبز چای نزد دولت باقی مانده که انتظار می رود این پول به طور صحیح برای رفع مشکلات صنعت چای کشور مصرف شود.

وی تصریح کرد: با وجودی که امسال 60 میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی باغات چای تصویب شد اما تاکنون چیزی از آن مبلغ تامین و پرداخت نشده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: اگر بخشی از اعتبارات مربوط به بهزراعی باغات چای از محل باقیمانده خرید تضمینی و بخش دیگر از محل حوادث غیرمترقبه تامین شود، به طور حتم با عملیات بهزراعی باغات چای بخشی از مشکلات صنعت چای کشور رفع خواهد شد.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه