زمان بارگزاری این صفحه: 6:31 PM UTC

بارش برف در گیلان/ تصاویر

صدای گیلان – تصاویر بارش نخستین برف زمستانی در رشت

عکس برف در رشت 749119 749120 749121 749122 749123 749124 749125 749126 749127 749128 749129 749130 749131 749132 749133 749134
مهر؛راما موسوی / امیر بهروزی

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه