زمان بارگزاری این صفحه: 12:26 AM UTC

بازدید جعفر زاده از سازمان نظام مهندسی ساختمان

دکتر جعفر زاده با اشاره به 17000 عضو نظام مهندسی گفت با این تعداد مهندس و متخصص در حوزه عمران و ساخت و ساز ، وضع استان باید بهتر از این باشد.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی طی بازدید از نظام مهندسی ساختمان بر نقش و اثر گذاری مهندسان در توسعه استان گیلان تاکید کردنند.دکتر جعفر زاده با اشاره به 17000 عضو نظام مهندسی گفت با این تعداد مهندس و متخصص در حوزه عمران و ساخت و ساز ، وضع استان باید بهتر از این باشد.

جعفر زاده خواستار تعامل بیشتر سازمانها و ارگانها با نظام مهندسی شد و گفت همه ارگانها باید از تخصص مهندسین جهت یشرفت استان استفاده کنند.وی همچنین از مهندسین درخواست کرد تا با ارایه راهکارها و پیشنهادات در راستای حل مشکلات و توسعه گیلان گام بردارند.

بازدید جعفر زاده از نظام مهندسی ساختمان گیلان

بازدید جعفر زاده از نظام مهندسی ساختمان گیلان

m2 m3 m6 m7


عناوین ویژه