زمان بارگزاری این صفحه: 8:47 AM UTC

بازدید وزیر بهداشت از مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت

رشت – صدای گیلان ؛ ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین به تنها مرکز سانتر تروما ی گیلان.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

وزیر بهداشت طی بازدید از مرکز دانشگاهی پورسینا خواستار :مرکز دانشگاهی پورسینا به عنوان تنها سانتر ترومای استان گیلان باید مورد توجه بیش از پیش مسئولین قرار گیرد.

 

وزیر بهداشت و جمعی ازمسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز از مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت بازدید کردند.

 

در این بازدید بخشهای مختلف این مرکز دانشگاهی از جمله ؛ اورژانس ، جراحی اعصاب ، درمانگاه و بخشهای بازسازی شده توسط موسسه خیریه امید، مورد بازدید قرار گرفت .

 

دکتر هاشمی با توجه به ساختار قدیمی مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت و این که این مرکز تنها سانتر ترومای استان گیلان می باشد ،خواستار توجه بیش از پیش از سوی مسئولین دانشگاه شد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه