زمان بارگزاری این صفحه: 7:32 PM UTC

بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب سربازی

صدای گیلان – به مناسبت عيد غير خم اضافه خدمت سه تا شش ماهه مشموليني که در حال خدمت هستند و يا تا بيست و دوم بهمن ماه 93 خود را معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده شده است

به گزارش صدای گیلان به نقل از روابط عمومی سازمان وظیفه عمومی ؛ به مناسبت عيد غير خم اضافه خدمت سه تا شش ماهه مشموليني که در حال خدمت هستند و يا تا بيست و دوم بهمن ماه 93 خود را معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده شده است که ملاک محاسبه اين بخشش اضافه خدمت تاريخ ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان تا تاريخ بيست و دوم بهمن ماه 93 مي باشد.

بخشش اضافه خدمت صرفا مربوط به اضافه خدمت سنواتي و دفترچه اي است که بعلت عدم معرفي به موقع از سوي وظيفه عمومي اعمال مي شود .

لازم به ذکر است ، بخشش غيبت هاي حين خدمت برابر مقررات آئين نامه انضباطي است و در اختيار فرماندهان سازمان مربوطه است.

بعداز اين مهلت اعلام شده ،بامشمولان غايب و کساني که اين افراد را بکارگيري مي کننددر چهارچوب قانون برخورد جدي صورت می گيرد ، بطوري که بکارگيرندگان سربازان غايب به ازاي هر سرباز، هزينه سالانه يک سرباز و به ازاي بکارگيري دو سرباز و بيشتر بايد هزينه سالانه سه سرباز را پرداخت نمايند وبا مشمولان غايب نيز برخورد قانوني ازجمله دستگيري و ….خواهد شد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه