زمان بارگزاری این صفحه: 12:13 PM UTC

برادران خصوصی در کنار وزیر علوم/ عکس

صدای گیلان – فکر کنم برادر نماینده داره برادر دیگر را برای ریاست دانشگاه گیلان به جناب وزیر سفارش میکنه!

برادران خصوصی

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه