زمان بارگزاری این صفحه: 11:47 AM UTC

حاجی پور؛ برخی از فرمانداران تصور می کنند روسای شورا کارمندشان هستند.

حاجی‌پور با بیان اینکه باید جایگاه شورا در دولت تعریف شود، گفت: برخی از فرمانداران به غلط تصور می‌کنند که روسای شورای شهرستان‌ها کارمندشان هستند.

به گزارش صدای گیلان ، اسماعیل حاجی پور، رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت ، با اشاره به پیشینه تشکیل انجمن شهر در گیلان، اظهار کرد: نخستین انجمن شهر کشور در سال 1305 با 20 نفر عضو در رشت تشکیل شد.

وی به برخی از مشکلات شوراهای اسلامی شهرستان‌ها اشاره و اعلام کرد: شوراهای شهرستان‌ها فقط اسم شورا دارند و از امکانات بی‌بهره‌اند.

به گزارش شبستان ، رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت، نبود وسیله نقلیه برای بازدید از حوزه تحت مدیریت و نبود درآمد کافی را از مهمترین مشکلات شوراهای اسلامی شهرستان‌ها برشمرد و گفت: شوراهای اسلامی بخش‌ها وضعیت نامطلوب‌تری دارند و برای تدبیر امور و مراجعه به فرمانداری‌ها باید از درآمد شخصی هزینه کنند.

شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است

حاجی‌پور با بیان اینکه باید جایگاه شورا در دولت تعریف شود، گفت: برخی از فرمانداران به غلط تصور می‌کنند که روسای شورای شهرستان‌ها کارمندشان هستند.

وی با تاکید بر اجرایی شدن مدیریت واحد شهری، اظهار کرد: شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده و باید نقش بیشتری در اداره امور شهر داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت با اشاره به تاثیر بزرگراه تهران، رشت در افزایش مسافرت مدیران و شهرواندن تهرانی به شهرهای گیلان، گفت: همه شهرهای گیلان زیبا است و سرمایه گذاری در آنها برد برد است.

وی اعلام کرد: در دیدار با مهندس چمران، رئیس شورای عالی استان‌ها مطرح شد تا سازمان عالی سرمایه گذاری شهرداری تهران سرمایه گذارانی را برای سرمایه‌گذاری در شهرهای گیلان به استان معرفی کنند.

حاجی‌پور تاکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گیلان از فعالیت سرمایه‌گذاران در گیلان حمایت می‌کنند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


عناوین ویژه