زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 AM UTC

برگزاری اولین دوره انتخابات کمیته رفاهی و فرهنگی اداره کل فرودگاه گیلان

صدای گیلان – کمیته رفاهی و فرهنگی اداره کل فرودگاه استان گیلان با حضور کارکنان این اداره کل طی برگزاری انتخابات تشکیل شد.

صدای گیلان/ اولین دوره انتخابات کمیته رفاهی و فرهنگی اداره کل فرودگاه استان گیلان با حضور 82 نفر از کارکنان این اداره کل صبح روز دوشنبه 22 دی ماه با رقابت 11 نفر از کاندیداهای این کمیته برگزار شد که پس از شمارش آرا نتایج ذیل اعلام شد:

1-سرکار خانم معصومه ترقی نژاد 42 رای

2-آقای رمضان(فیاض) احمدی 39 رای

3-آقای شهرام خدابنده 36 رای

4-آقای علیرضا شوشتری 34 رای

5-آقای حمید رضا علیپور 33 رای

6-آقای مجید اسمعیل زاده 29 رای

7-آقای شاهین شادمانی بصیر26 رای

8-آقای آرش فرهنگ مهر 24 رای

9-آقای رضا طاهرزاده 24 رای

10-آقای حمید رضا داودی 17 رای

11-آقای ابراهیم لقمانی 9 رای

گفتنی است پنج نفر اول این انتخابات که حائز بیشترین آرا شدند از این پس اعضای اصلی کمیته رفاهی و فرهنگی اداره کل فرودگاه گیلان می باشند و نفرات ششم و هفتم عضو علی البدل این کمیته خواهند بود.

این کمیته به منظور پیگیری امور رفاهی و فرهنگی کارکنان اداره کل فرودگاه گیلان تشکیل شده است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه