زمان بارگزاری این صفحه: 6:51 AM UTC

برگزاری سمينار « معماري برون گرا ، فرهنگ برون گرا » در نظام مهندسی گیلان.

صدای گیلان – نشست علمي-فرهنگي با موضوع « معماري برون گرا، فرهنگ برون گرا» در نظام مهندسی گیلان برگزار شد.

به گزارش صدای گیلان ، نشست علمي-فرهنگي با موضوع « معماري برون گرا، فرهنگ برون گرا» به همت کميسيون مشورتي بانوان در راستاي ترويج رويکردي عميق تر و همه جانبه نگر به علم و هنر ساخت و ساز در پنجم آذر ماه 93 در محل سالن همايش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان برگزار شد.

در اين برنامه مهندس خديجه انشاء ، معاون شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي و دکتر مژگان خاکپور از اساتيد برجسته دانشکده معماري و هنر دانشگاه گيلان حضور داشتند که به ايراد سخن در اين خصوص پرداختند.

به گزارش روابط عمومي نظام مهندسي گيلان ،در بخش پاياني اين سمينار ، جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مطرح شده از جمله تاکيد بر لزوم نگاه فرهنگ محور و بوم گرايانه به حوزه ساخت و ساز و گام برداشتن در مسير دستيابي به معماري بهتر و پايدارتر و مروري تاريخي و معناشکافانه به نقش و تاثير جايگاه ويژه زنان در شکل گيري جوهره معماري بومي گيلان نيز برگزار شد.

نظام مهندسی گیلان b3(2) memari(1)

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه