زمان بارگزاری این صفحه: 5:31 AM UTC

بزرگی یک ملت را می توان در رفتار مردمانش با حیوانات سنجید

صدای گیلان – روزنامه معین در شماره روز پنجشنبه هجدهم دی ماه، مطلبی با عنوان تیرهایی بر فراز فرهنگ به قلم ایمان رنجکش منتشر کرده است./این متن که توسط ایرنا بازنشر شده است را در ذیل مشاهده می کنید؛

صدای گیلان / بزرگی یک ملت را می توان در رفتار مردمانش با حیوانات سنجید. «ماهاتما گاندی»

متن فوق کاملا گویای مسئله است. یکشنبه گذشته شاهد یکی از تاسف بار ترین صحنه ها در مرکز استانمان گیلان بودیم. شهرداری رشت اقدام به هدم کردن یا کشتن سگ های ولگرد نقاط مختلف شهر نمود.

با توجه به وعده های مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان در این باره که نمی گذاریم سگ کشی در شهر راه بیفتد، اما این واقعه دلخراش بوقوع پیوست و شهرداری شامگاه شنبه تمامی سگ های ولگرد اغلب نقاط شهر را به گلوله بست!

این اقدامات بیشتر در خصوص منهدم کردن سگ های مریض و ولگرد شهر صورت می گیرد و در چند وقت اخیر در بسیاری از کلانشهرهای کشور انجام می شود.

راهکارهای صورت گرفته برای این امر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان به نوع دیگری است؛ آنان برای مقابله با این منظور و جلوگیری از خطرات و بیماری هایی که ممکن است از این حیوانات صادر شود ، اقدام به احداث کلینیک هایی برای نگهداری این قبیل حیوانات نموده اند.

شاید کشور ما جزو معدود کشورهایی باشد که در این خصوص آخرین و شاید بدترین راهکار را عملی می کند. در این چند وقت اخیر در سراسر کلانشهرهای کشور برخورد با تیر و تفنگ گزینه روی میز برای مقابله با این مسئله بوده است؛ این حیوان هم از مخلوقات خداوند است و در تمامی ادوار تاریخی به عنوان یار و یاور باوفای انسان شناخته می شود، چنین برخوردی شاید در خور انسان بودن نباشد!

حیوانات از نظر بزرگان دینی نیز دارای اهمیت بوده اند و خوب است در آخر بشنویم سخنی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: به حیوانات حتی دشنام هم ندهید.

همچنین ما نیازمند تغییر نگاه فرهنگیمان در این زمینه هستیم.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه