زمان بارگزاری این صفحه: 4:24 AM UTC

بنیادی نژاد؛ از اعمال سلیقه شخصی در تأئید صلاحیت خودداری شود

مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیأت‏های اجرایی انتخابات نظام مهندسی ،شوراهای انتظامی هستند.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیأت‏های اجرایی انتخابات نظام مهندسی ،شوراهای انتظامی هستند.

 

مهندس بنیادی نژاد در گفتگوی اختصاصی با سایت شورای مرکزی نظام مهندسی کشور تأکید کرد: هیأت‏های اجرایی و نظارت بایستی حسن شهرت اجتماعی و شغلی عمل به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی داوطلبان را احراز نمایند اما این احراز صلاحیت با عنایت به گستره شمول بند فوق الاشاره که مجموعه‏ای از اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه و اصول اخلاقی و حرفه‏ای و اقدامات عملی در حرفه و شغل مهندسی است کاری بس حساس، خطیر و قطعاً نیازمند یک معیار و چارچوب مشخص و دقیق است تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و یا با اشتباه در محاسبات و تشخیص موضوع، منافع عمومی مهندسان عضو سازمان و جامعه به خطر نیفتد.

 

 

عضو هیأت نظارت انتخابات کشور تصریح کرد: با عنایت به انواع سلایق افراد عضو این هیأت‏ها و گستردگی موضوع، به منظور رعایت حقوق قانونی افراد داوطلب شایسته بود یک معیار مشخص و واحد تدوین می‏گردید تا کلیه هیأت‏های اجرایی از آن تبعیت می‏نمودند و از اعمال سلایق شخصی و در عین حال متفاوت و گاه متناقض جلوگیری می‏گردید.
لذا شایسته است هیأت‏های اجرایی و نظارت وفق مفاد تبصره یک ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۶۶ آئین‏نامه اجرایی آن صرفاً براساس نتیجه استعلام از مراجع چهارگانه (اداره کل اطلاعات استان، اداره کل دادگستری استان، نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی سازمان استان) در خصوص صلاحیت داوطلبان تصمیم گیری نمایند تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و از تبعات بعدی موضوع جلوگیری گردد.

 

 

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور همچنین گفت که گزارشات ناخوشایندی از اعمال نفوذ و اعمال سلیقه‏های شخصی افراد در ردصلاحیت داوطلبین و یا تأئید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت قانونی دریافت می‏شود که مایه نگرانی است، تصریح کرد: چنانچه تخلفی از سوی هیأت‏های اجرایی در رد یا تأئید صلاحیت اشخاص محرز گردد، شوراهای انتظامی استانها و کشور موظف به رسیدگی به موضوع می باشند.

 

 

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی تصریح کرد که: با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۶۲ آئین‏نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه شماره ۳۲۱۴۰/ت۴۲۴۲۸ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۸ ماده اخیر که پیش شرط اصلی عضویت در هیأت اجرایی انتخابات را عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (۷ سال) اعلان نموده است و از طرفی وفق مفاد صدر ماده ۹۱ آئین‏نامه اجرایی که اشعار می‏دارد “تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد” لذا شوراهای انتظامی استان (در مرحله بدوی) و شورای انتظامی نظام مهندسی (در مرحله تجدیدنظر) مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیأت اجرایی می باشند.

 

 

وی در خصوص سابقه این موضوع در سنوات گذشته گفت: در سال گذشته در شورای انتظامی نظام مهندسی کشور به دو مورد شکایت از اعضای هیأت اجرایی انتخابات دور گذشته رسیدگی که در یک مورد ۷ نفر عضو هیأت اجرایی انتخابات یکی از استانها به دلیل تضییع آشکار حقوق یکی از داوطلبین و اعمال سلیقه شخصی در ردصلاحیت ایشان به مجازات درجه سه انتظامی و ۹ ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شدند.

 

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه