زمان بارگزاری این صفحه: 3:44 AM UTC

بهره برداري از پل ماچيان رودسر

صدای گیلان – همزمان باسومين روز از دهه مبارك فجر پل بزرگ ماچيان دررودسر به بهره برداري رسيد.

 پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

همزمان با سومين روز از دهه مبارك فجر پل ماچيان رودسر باحضور استاندارگيلان، مدير كل راه وشهرسازي گيلان ومقامات محلي به بهره برداري رسيد.

DSC02368

درمراسم افتتاح اين پروژه مديركل راه وشهرسازي گيلان با اشاره به مشخصات فني پل گفت: پل ماچيان داراي 4 دهنه 25 متري به طول 100 متر وعرض سوراه رو3/11 متر وداراي دوخط پياده رو با عرض 5/1 متر مي باشد.

اين پل به صورت دوجزئي فلزي بتني از نوع كامپوزيت ساخته شده است كه درآن 38شمع با قطر2/1متر بكاررفته وداراي ديوار برگشتي بطول 80 متراست وشمع هاي بكار رفته در اين ديوار نيز 39 عدد با قطر8/0 متربوده وطول آب شكن بتني آن 35 متر است.

DSC02396

مهندس خاوري با بيان اينكه پل ماچيان راه ارتباطي رودسر به رحيم آباد و اشكورات محسوب مي شودافزود:اين پل بر اثرجاري شدن سيل و طغيان شديد رودخانه در سال91تخريب شد و اداره كل راه و شهرسازي گيلان بمنظوررفاه مردم منطقه نسبت به احداث آب نماي موقت اقدام كرد.پس از آن نيز با تامين اعتبار لازم، عمليات اجرايي پل اصلي در ابتداي سال 92 آغاز شد وبا صرف هزينه اي بالغ بر 80 ميليارد ريال دردهه فجر 93به بهره برداري رسيد.

مهندس خاوري بهره برداري از پروژه هاي راهسازي ازجمله روكش آسفالت كمربندي كلاچاي بطول 4.6 كيلومتر، بهسازي محور رحيم آباد به قزوين بطول 3 كيلومتر،روكش آسفالت كمربندي رودسر بطول 4.5 كيلومتر،را ازديگر پروژهايي برشمرد كه در اين روز به بهره برداري مي رسد.

DSC02342

وي افزود:دربخش آسفالت راه هاي روستايي نيز15.19كيلومترشامل بهسازي وروكش آسفالت روستاهاي كويه -لشكاجان- بازرگان محله، آسفالت محور روستايي سياهكلرود،روكش آسفالت راه چايچان،بهسازي وآسفالت راه روستايي پلام،زيرسازي وآسفالت راه روستايي ليما گوابر،بهسازي وآسفالت3كيلومتراز محور رحيم آباد به طول لات وتعريض 22دهانه آبرو واحداث ديوار در اين محور ازجمله پروژه هايي هستندكه به صورت پايلوت به بهره برداري مي رسند و با اجراي اين پروژه ها بيش از 14600 خانوار بهره مند شدند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه