زمان بارگزاری این صفحه: 7:33 PM UTC

تالش تا 10 سال دیگر با یک نماینده/ آیا حق تالش بزرگ یک نماینده است؟

با نگاهی کوتاه به طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 290 نفر به 310 نفر که در کمیسیون امور شوراهای مجلس به تصویب رسیده است به نتایج جالبی در خصوص حق مردم تالش بزرگ برای افزایش تعداد نمایندگان دست پیدا می کنیم.

به گزارش ماسال نیوز، طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 290 نفر به 310 نفر در کمیسیون امور شوراهای مجلس در حالی به تصویب رسیده است که تعداد نمایندگان حوزه تالش بزرگ با تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس تغییر پیدا نخواهد کرد و تالشان باید منتظر طرح جدید در 10 سال آینده باشند.

اندکی تأمل در طرح تصویب شده در کمیسیون شوراها نشان می دهد که تالش بزرگ هم می توانست به راحتی تبدیل به دو حوزه مستقل با دو نماینده شود.

به عنوان نمونه بر اساس طرح تصویب شده حوزه انتخابیه شاهین دژ و تکاب با 169235 نفر صاحب نماینده مجلس خواهد شد و این در حالی است که تنها شهرستان تالش دارای جمعیتی بالغ بر 189000 نفر است.

همچنین حوزه انتخابیه آران و بیدگل با جمعیت 97420 نفر در دوره جدید صاحب نماینده خواهد شد و این در حالی است که مجموع جمعیت ماسال و رضوانشهر بالغ بر 119 هزار نفر است و جمعیت تالش تقریبا حدود دو برابر این حوزه می باشد.
و همچنین است درباره حوزه حوزه انتخابیه فردوس و سرایان با جمعیت 74119 نفر، حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ با جمعیت 129856 نفر و نمونه های دیگری که نشان می دهد حوزه تالش بزرگ مستحق بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
ما قضاوت را به شما خوانندگان محترم می سپاریم. آیا حق تالش بزرگ تنها یک نماینده است؟!

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه