زمان بارگزاری این صفحه: 10:43 AM UTC

تاييد اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان.

صدای گیلان – شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش صدای گیلان به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه

يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1393/08/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته

نشد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه