زمان بارگزاری این صفحه: 9:17 AM UTC

تاييد اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان.

صدای گیلان – شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

اساس نامه اب منطقه ای گیلان

به گزارش صدای گیلان به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه

يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1393/08/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته

نشد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه