زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 PM UTC

تاکید فرماندار رودبار بر مدیریت استراتژیک در شهرداریها

رودبار – صدای گیلان؛ سید محمد احمدی در نشست با شهردار و اعضاء شورای شهر منجیل با اشاره به فقدان بر نامه در شهرداریها تاکید کرد : متولیان شهر باید تلاش کنند با برنامه ریزیهای مناسب و پیش بینی توانمندیها و تنگناهای موجود ، ازتمام فرصتها وظرفیتها برای توسعه وعمران شهر بهره گیرند.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

سید محمد احمدی در نشست با شهردار و اعضاء شورای شهر منجیل با اشاره به فقدان بر نامه در شهرداریها تاکید کرد : متولیان شهر باید تلاش کنند با برنامه ریزیهای مناسب و پیش بینی توانمندیها و تنگناهای موجود ، ازتمام فرصتها وظرفیتها برای توسعه وعمران شهر بهره گیرند.

احمدی هدفگذاریهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در اجرای پروژه های شهری را یادآورشد و افزود : با عزم و تلاش و نیز همراهی و همدلی مردمی دست یابی به برنامه ریزیهای شهری سهل الوصول تر می شود.

 

وی به جاذبه های گردشگری ویژه منجیل همچون سرو هرزویل ، سد سفیدرود وحاشیه آن و توربینهای بادی پرداخت و گفت : تلاش شود تا با فراهم ساختن زیر ساختهای مناسب زمینه ماندگاری گردشگران دراین شهر افزایش یابد.

 

فرماندار افزود : شور و نشاط اجتماعی و فزونی ساخت وسازهای منجیل با دیگر شهرهای شهرستان ، افزایش انگیزه تلاش صادقانه و خدمت بی منت را در این شهر برای رفع موانع ومشکلات صد چندان می کند.

احمدی همچنین با بیان اینکه طبیعت ، محیط زیست و مواهب طبیعی در بعضی مناطق مورد غضب قرار گرفته است ،رعایت موارد زیست محیطی و ساماندهی پسماند را از اهم امور دانست وتاکید کرد : مدیریت پسماند عامل ارزیابی عملکرد شهرداریها ی رودبار خواهد بود.

 

فرماندار رودبار همچنین از شورای شهر منجیل خواست با تأنی و بررسیهای کارشناسانه و فنی نسبت به انتخاب شهرداری توانمند وحاذق برای این شهر اقدام نمایند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه