زمان بارگزاری این صفحه: 12:15 AM UTC

تاکید نماینده مردم بندر انزلی بر ایجاد شرایط امن اقتصادی برای تجار

نماینده مردم بندر انزلی گفت: برای حفظ تجار و بازرگانان شرایط امن اقتصادی باید با توجه به خواسته‌ها و نیازهای آنان فراهم شود.


عناوین ویژه