زمان بارگزاری این صفحه: 9:17 PM UTC

تجلیل از «هوشنگ ابتهاج» در جایزه شعر خبرنگاران

صدای گیلان – جایزه كتاب سال شعر «خبرنگاران» در نهمین دوره‌ی برگزاری خود، از یك عمر فعالیت شعری «هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) تجلیل می‌كند.

از یك عمر فعالیت شعری «هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) تجلیل می‌‌شود.

صدای گیلان/ جایزه‌ی كتاب سال شعر خبرنگاران طبق روند همیشگی، در این دوره نیز در سه بخش «كتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون كتاب) و «یك عمر دستاورد شعری»، منتخبان خود را معرفی می‌كند.

این جایزه در بخش یك عمر دستاورد شعری كه پیش از این به شاعرانی چون عمران صلاحی، محمدعلی سپانلو، مفتون امینی، سیمین بهبهانی، جواد مجابی، یدالله رؤیایی و احمدرضا احمدی تعلق گرفته، در دوره‌ی نهم، از هوشنگ ابتهاج تجلیل می‌كند.

به گزارش ایلنا ، از این شاعر متولد 1306 در رشت، تاكنون آثاری چون «نخستین نغمه‌ها» 1325، ‌«سهراب» 1320، «شبگیر» 1332، «زمین» 1334، «چند برگ از یلدا» 1334، «یادگار خون سرو» 1360 و «سیاه‌مشق» در سه شماره‌، منتشر شده است.

داوری آثار جایزه كتاب سال شعر «خبرنگاران» در نهمین دوره نیز در حال انجام است كه در بخش كتاب سال، به بررسی كتاب‌های شعر منتشر شده در ایران (در سال 1392) می‌پردازد. در بخش ویژه نیز آثاری از شاعرانی كه به هر دلیل تاكنون در ایران مجموعه‌ی شعر منتشر نكرده‌اند اما به اندازه‌ی یك كتاب، شعر دارند، با آثاری از شاعران فارسی‌زبان از ایران (داخل و خارج كشور)، افغانستان و تاجیكستان در حال بررسی است.

همچنین طبق روال گذشته و برای جلوگیری از هرگونه شائبه، دو مجموعه شعر منتشرشده از علیرضا بهرامی – دبیر و عضو هیات داوران جایزه – كه با نام‌های «غم صدای تو یعنی…» و «اصلا مهم كه نیست» در سال 92 انتشار یافته‌اند، در چرخه‌ی داوری قرار نگرفته‌اند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه