زمان بارگزاری این صفحه: 12:21 AM UTC

ترکيب جديد هيات رئيسه نظام مهندسي گيلان

نتخابات هيات رييسه اين سازمان در سال سوم هيات مديره دوره ششم عصر روز دوشنبه 5 آبان 93 برگزار شد.

به گزارش  صدای گیلان به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان، انتخابات هيات رييسه اين سازمان در سال سوم هيات مديره دوره ششم عصر روز دوشنبه 5 آبان 93 برگزار شد.

نود و سومين جلسه هيات مديره با حصور تمامي اعضا هيات مديره سازمان و با دستورکار انتخاب اعضا هيات رييسه تشکيل شد که پس از راي گيري نتايج آرا به شرح ذيل است:

رييس سازمان :  عبدالرضا قاسميان لنگرودي

نايب رييس اول :  ايرج پورنصيري

نايب رييس دوم :  سينا مقدادي

دبير :  کيانوش علي پور

خزانه دار : سيد رضا مطلبي

کلیدواژه ها: ،


عناوین ویژه