زمان بارگزاری این صفحه: 11:51 PM UTC

تشریح کامل احکام صادره برای اعضای شورای سوم رشت.

احکام قضایی ۳ عضو شورای دور سوم رشت صادر شد.رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به رای صادر شده در خصوص پرونده شورای شهر دوره سوم رشت اظهار کرد: این پرونده از مراجع مختلف رسیدگی شد و رای در مرحله قطعی است.

به گزارش صدای گیلان ؛ سیاوش پور با بیان اینکه پرونده در چند موضوع جرم تحت عناوین مختلف برای 9 نفر مورد بررسی قرار گرفت افزود: در مرحله اول رسیدگی 9 نفر مجرم شناخته شدند و تحت جرم های اختلاس و ارتشا و نیز نگهدای تجهیزات ماهواره و نگهداری آلات قمار در مورد های فردی پرونده ها بررسی شد.

وی با بیان اینکه پرونده در دادگاه تجدید نظر بررسی شد گفت: در مورد اختاس باید پول غیر قانونی از خزانه برداشته شود که اختلاس محسوب شود و لی چون پول از مسیر قانونی از صندوق برداشت شد اختلاس محسوب نمی شود.

رئیس کل دادگستری با بیان اینکه پول براساس مصوبه شورای شهر و از مسیر قانونی برای کمک به موسسات خیریه و افراد مستمند برداشت شده بود افزود: اسنادی ارائه شده که پول به افراد مستمند رسیده است و استدلال قاضی تجدید نظر این است که اختلاسی صورت نگرفته است و همه متهمین در ارتباط با اختلاس برائت گرفتند.

سیاوش پور با بیان اینکه بخش دوم اتهام متهمین ارتشا به معنای اخذ رشوه بوده است :گفت: این میزان رشوه متفاوت است و هر کدام از متهمین اتهامات متفاوتی داشتند.

وی افزود: غ-ه به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ 9 میلیارد ریال به تحمل 10سال حبس تعزیری و پرداخت 13میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم وهمچنین پرداخت جریمه نقدی به اتهام داشتن تجهیزات دریافت ماهواره و آلات قمار محکوم شد.

وی گفت :م -ق به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ 9 میلیارد ریال به تحمل پنج سال حبس و 20 ضربه شلاق و پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

سیاوش پور افزود: دادگاه م-م را به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ 13میلیارد ریال به تحمل 7 سال حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و نیز پرداخت مبلغ13 میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه سایر متهمین حکم برائت گرفتند گفت: پرونده دوم در ارتباط با کارمندان شهرداری و کمیسیون ماده 100 است که چهار نفر محکومیت حاصل کردند که در حال اجراست و در زندان تحمل زندانی می کنند.تسنیم

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه