زمان بارگزاری این صفحه: 3:13 AM UTC

تصاویر حاج قاسم سلیمانی در مراسم عزاداری محرم در حضور رهبری

تصاویر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری. این مراسم در شب پنجم ماه محرم در حسینه امام خمینی برگزار شد.

حاج قاسم سلیمانی

?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ?????


عناوین ویژه