زمان بارگزاری این صفحه: 2:37 PM UTC

تصاویر دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان با حضور بیش از 400 ناشر کشوری در 200 غرفه از 17 تا 23 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گیلان در رشت دایر است.

به گزارش صدای گیلان ؛ دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان با حضور بیش از 400 ناشر کشوری در 200 غرفه از 17 تا 23 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گیلان دایر است.عکسهای حمیدرضا علیپور (خبرگزاری شبستان) را در زیر از این نمایشگاه مشاهده می کنید.

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان2 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان3 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان4 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان5 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان6 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان7 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان8 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان9 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان10 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان11 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان12 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان13 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان14 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان15 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان16 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان17 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان18 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان19 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان20 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان21 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان22 دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان121

کلیدواژه ها: ، ،


عناوین ویژه