زمان بارگزاری این صفحه: 9:00 PM UTC

تصاویر فرودگاه دوبی

صدای گیلان؛ تصاویر فردوگاه بسیار مجهز و مدرن دوبی که چند جایزه بین المللی نیز دریافت کرده است.

تصاویر فرودگاه مجهز و مدرن دوبی

تصاویر فرودگاه مجهز و مدرن دوبی

تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان1 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان2 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان3 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان4 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان5 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان6 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان7 تصاویر فرودگاه دوبی-صدای گیلان8 فرودگاه دوبی فرودگاه دوبی1 فرودگاه دوبی2 فرودگاه دوبی3 فرودگاه دوبی4 فرودگاه دوبی5 فرودگاه دوبی6
منبع:natgeotv.com

کلیدواژه ها: ، ، ،


عناوین ویژه