زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 PM UTC

تصویب مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی

طهمورث لاهوتی اشکوری گفت؛ شهرک های صنعتی خصوصی نیز از مزایای شهرک های صنعتی دولتی بهره مند می شوند اما امور نحوه واگذاری زمین در آنها بر عهده بخش خصوصی است .

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان افزود : شهرک های صنعتی خصوصی می تواند در رشد صنعت کشور و استان حائز اهمیت باشد .

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان  ، طهمورث لاهوتی اشکوری تصریح کرد:ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی در راستای سیاستهای دولت مبتنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است که در چهارچوب قوانین و مقررات موجود انجام می شود .

وی در ادامه افزود : شهرک های صنعتی خصوصی نیز از مزایای شهرک های صنعتی دولتی بهره مند می شوند اما امور نحوه واگذاری زمین در آنها بر عهده بخش خصوصی است .

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : شهرک های صنعتی خصوصی مورد حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد و می توانند در رشد صنعتی کشور و استان تاثیر گذار باشند .

وی در پایان افزود : جذب سرمایه گذاران واقعی و حمایت از آنها در ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی می تواند باعث ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان استان شود .

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه