زمان بارگزاری این صفحه: 11:02 PM UTC

تعطیلی یک واحد پزشکی غیر مجاز در رودسر

یک رادیولوژی دندان به اتهام نداشتن پروانه فعالیت از سوی شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان رودسر تعطیل گردید .

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

یک رادیولوژی دندان به اتهام نداشتن پروانه فعالیت از سوی شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان رودسر تعطیل گردید .

 

با گزارش شبکه بهداشت شهرستان رودسر مبنی بر فعالیت غیر مجاز این واحد و دخالت در امور پزشکی ، پرونده ای در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان رودسر به تصدی قوامی پور تشکیل که با احضار متصدی واحد واخذ دفاعیات ، تخلف وی در مرتبه دوم محرز تشخیص داده شد و به استناد ماده یک قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی بپرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵ میلیون ریال ، تعطیلی موسسه غیر مجاز و ضبط کلیه ملزومات آن بنفع دولت صادر گردید که با اعتراض محکوم علیه در فرجه قانونی پرونده از سوی شعبه تجدیدنظر مجددا” مورد رسیدگی قرار گرفت که رای اولیه عینا تائید گردید.

 


 

تعزیر عرضه کننده میلگرد های غیر استاندارد در گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان از جریمه یک واحد صنفی آهن فروشی به علت عرضه میلگردهای غیر استاندارد خبر داد.

 

بنابر این گزارش؛  پس از بررسی پرونده در شعبه رسیدگی کننده ، تخلف عرضه محصولات غیر استاندارد محرز دانسته و برابر قانون متصدی واحد صنفی متخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

 

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه