زمان بارگزاری این صفحه: 4:47 PM UTC

تغییر ریاست صدا وسیما باعث حذف شبکه های آزمایشی نخواهد شد.

صدای گیلان؛ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس گفت؛تغییر ریاست سازمان صدا وسیما باعث توقف یا حذف شبکه های آزمایشی در حال پخش برنامه نخواهد شد.

سخنگوی فراکسیون رسانه و هنر در مجلس در خصوص تعیین تکلیف کانال های آزمایشی تلویزیونی گفت: تغییر ریاست سازمان صدا و سیما دلیل موجهی برای توقف برنامه های درحال اجرا در این سازمان نیست.
به گزارش صدای گیلان ؛  ندیمی به خبرگزاری خانه ملت در خصوص حذف یا بقای شبکه های آزمایشی تلویزیونی گفت: با تغییر ریاست سازمان صدا و سیما شبکه های آزمایشی کنونی در تلویزیون حذف نخواهد شد و تنها تغییراتی در این راستا صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تامین اعتبار برنامه های در حال اجرا مثل پخش شبکه های آزمایشی تلویزیونی می توان مانع از توقف کار این شبکه ها شده و از اسراف و تبذیر هزینه های تخصیص داده شده در این راستا خودداری نمود.

سخنگوی فراکسیون رسانه و هنر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: میان بودجه ی مورد نیاز سازمان صدا و سیما و آن چه در حال حاضر موجود است، تفاوت چشمگیری مشاهده می شود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: این اختلاف بودجه ناشی از این است که نمی توان در بودجه سازمان صدا و سیما خلق درآمد قابل اعتنایی نمود.

وی افزود: می توان با سرمایه گذاری از منابع ناشی از پخش پیام های بازرگانی یا سایر بخش های اقتصادی، در راستای تامین بودجه سازمان صدا و سیما گام مثبتی برداشت.

سخنگوی فراکسیون رسانه و هنر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جابجایی رئیس سازمان صدا و سیما گفت: با توجه به این که سال جاری توسط رهبر معظم، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است، فرهنگ سازی درونی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و سازمان صدا و سیما نیز یکی از ابزار نیل به این هدف است./

پایان پیام

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه