زمان بارگزاری این صفحه: 12:46 AM UTC

تمام محاسبات و نظارت بر سازه ها در حد کاغذ بازی است .

رئیس مرکز زلزله نگاری می گوید؛ متاسفانه ما در ایران تمام محاسبات و نظارت هایمان بر سازه ها در حد کاغذ بازی است .

ایران و تهران روی محور زلزله خیزی قرار گرفته است و زلزله های اخیر دوباره این نگرانی را در مردم ایجاد کرده و اخبار زلرله نقل مجالس شده است اما اینکه چقدر از این حرف ها صحت دارد و چه میزان شایعه برای متشتج کردن فضای جامعه است را بررسی کردیم .

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان ، دکتر نوربخش میرزایی ، رئیس مرکز زلزله نگاری در گفت و گو با ایسکا گفت :این که تهران و ایران در مسیر پایش زلزله قرار دارد شکی در آن نیست اما هرچه قدر هم زلزله مخرب شدت داشته باشد ایمنی و مقاوم سازی حرف اول را می زند . همانطور که شاهد هستیم کشوری مثل ژاپن که جایگاه و موقعیت زیستی و جغرافیایی امنی ندارد توانسته در پیشگیری از خسارات بیشتر منطقه خود موثر باشد و تاثیرات مخرب زلزله ها و سونامی ها را کاهش بدهد . درواقع می توانیم بگوییم مردم ژاپن با خطر زلزله اخت شدند و زندگی می کنند اما مدیریت بحران را هم بلد هستند و با ایمن سازی مناطق خود آرامش را جای گزین استرس و التهاب کردند .

میرزایی در ادامه گفت : جایگاه زمین ساختی ایران و تهران زلزله را اقتضا می کند ممکن است زمین لرزه های ویرانگر و مخرب و یا پیش لرزه ها و پس لرزه های سطحی رخ دهد و این خارج از محاسبات علمی بر روی موقعیت جغرافیایی تهران نیست .

میرزایی افزود : متاسفانه ما در ایران تمام محاسبات و نظارت هایمان بر سازه ها در حد کاغذ بازی است .

راهکار اول در خصوص مدیریت زلزله و کاهش یامد های منفی و مخرب آن شناسایی پتانسیل زلزله خیزی ر منطقه است . بعد از شناسایی و شناخت صحیح و کاربردی منطقه راهکار بعدی ، ایمن سازی ساختمان ها و سازه ها است . متاسفانه ما ساختمان های ایمن نداریم و این بزرگ ترین ضعف ما است .

میرزایی در خصوص کسانی که مدعی می شوند و تاریخ زلزله ها را اعلام می کنند گفت : هیچ کس نمی تواند زلزله را پیش بینی کند . عده ای با سوء نیت و فقط به قصد تشویش اذهان عمومی در کشور این شایعات را مطرح می کنند . چنان چه در گذشته برخی از حدس ها به واقعیت رسید فقط یک تصادف و همزمانی بوده است در غیر این زلزله قابل پیش بینی بی هیچ وجه نیست .

او گفت : علاوه بر این ، باید متذکر شوم که هیچ رابطه علمی بین زلزله و آلودگی هوا و افزایش دمای زمین وجود ندارد و علم رابطه علت معلولی را تکذیب می کند .

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه