زمان بارگزاری این صفحه: 4:32 PM UTC

تمام مطالبات چین بهاره چایکاران پرداخت شده است

رئیس سازمان چای کشوراز پرداخت ۱۰۰درصدبهای برگ سبز چای چین بهاره وهمچنین ۲۲درصدچین تابستانه خبرداد.

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

رئیس سازمان چای کشور ازپایان پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خبرداد.

 

محمد ولی روزبهان افزود:همچنین ۲۲درصدازمطالبات چین تابستانه کشاورزان نیزتاکنون پرداخت گردیده است.

 

وی گفت: دراین مرحله با احتساب مبالغ پرداختی قبلی جمعاحدود۷۰ درصدازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب چایکاران پرداخت خواهد شد.

 

روزبهان خاطرنشان کرد:تاکنون مبلغ ۷۷میلیاردتومان ازمطالبات کشاورزان چایکاربابت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب آنهاواریزشده است واین با مشارکت مدیران کارخانجات چایسازی درپرداخت قدرالسهم خود صورت گرفته که انشاء ا… طی روز های آینده به حدود۹۰ میلیارد تومان خواهدرسید.

 

رئیس سازمان چای کشور از خرید مقدار ۷۰۴۴۹۸۴۸کیلوگرم برگ سبز چای در جه یک ودو از کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران بصورت تضمینی خبرداد .

 

روزبهان افزود: این میزان برگ سبز خریداری شده ۳۱۶۹۲تن در جه یک و۳۸۷۵۸ تن در جه بوده که ۴۵درصد درجه یک و۵۵ درصد درجه دو می باشد که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصدافزایش خریدبرگ سبزداشته ایم.

 

رئیس سازمان چای کشور ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده را ۱۱۶ میلیاردتومان اعلام کرد .

 

وی خاطرنشان کرد:از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از ۱۵۸۵۱ هزارتن چای خشک تولیدشده است.

 

رئیس سازمان چای کشور تاکیدکرد:تعداد ۱۶۵واحدچایسازی در استانهای شمالی وجوددارد که هم اکنون بیش از۱۵۰واحد چایسازی با سازمان چای عقد قراردادکرده و مشغول خریدتضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

 

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،یک نظر یا دیدگاه برای “تمام مطالبات چین بهاره چایکاران پرداخت شده است”

  1. مختارنوربخش نوشته است:

    چای فقط چای گیلان-لاهیجان-سیاهکل
    ایرانی باید چای ایرانی بنوشد
عناوین ویژه