زمان بارگزاری این صفحه: 2:22 PM UTC

تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود+عکس

صدای گیلان – تهیه ذغال به روش سنتی در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود

به گزارش صدای گیلان به نقل از ایرنا ؛ تهیه ذغال به روش سنتی با توجه به علاقه مردم به تهیه کباب سنتی و افزایش مصرف قلیان همچنان پررونق است./تصاویر مربوط به یکی از مراکز تهیه ذغال در روستای «پاکپیاده» شهرستان لنگرود است.

 

در روستای «پاکپیاده» شهرستان لنگرود

تهیه ذغال در روستای «پاکپیاده» شهرستان لنگرود

تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود2 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود3 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود4 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود5 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود6 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود7 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود8 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود9 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود10 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود11 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود12 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود13 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود14 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود15 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود16 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود17 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود18 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود19 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود20 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود21 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود22 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود23 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود24 تهیه ذغال به روش سنتی در لنگرود25 است.

 

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه