زمان بارگزاری این صفحه: 10:37 PM UTC

جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی گیلان مورد بازرسی قرار می گیرند

سازمان بازرسي كل گيلان اعلام كرد؛ كارشناسان و بازرسان این سازمان ضمن استقرار در اداره كل دامپزشكي و جهاد کشاورزی گيلان بر نحوه عملكرد این نهادها نظارت و بازرسي مي کنند.

به گزارش صدای گیلان ، روابط عمومي بازرسي كل گيلان اعلام كرد : براساس برنامه تعريف شده در بازرسي هاي سال 1393 و به منظور تقويت نظارتها ، هيأتي از كارشناسان و بازرسان بازرسي كل گيلان ضمن استقرار در جهادكشاورزي شهرستان رشت بر نحوه عملكرد اين سازمان نظارت و بازرسي مي نمايند.

محور اين بازرسي ها حول موضوعاتي از قبيل بررسي نحوه نظارت عوامل نظارتي بر طرح هاي واگذار شده ، بررسي اقدامات به عمل آمده توسط عوامل نظارتي ، بررسي آراي صادره توسط مراجع قضايي و نحوه اجراي آن و … خواهد بود.

در پايان اين گزارش آمده است : شهروندان محترم گيلاني و كليه كاركنان دستگاه هاي اجرائي مي توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف و يا سوءجريان مراتب را تا تاريخ 09/11/1393 به دفتر هيأت واقع در رشت – ميدان گيل – روبروي بيمارستان رسول اكرم (ص) – جهاد كشاورزي شهرستان رشت و يا از طريق سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات به آدرس اينترنتيShekayat.bazrasi.ir و يا با استفاده از تلفن گوياي 136 منعكس نمايند.

اداره كل دامپزشكي استان گيلان مورد بازرسي قرار مي گيرد

بازرسي كل گيلان در اطلاعیه دیگری نیز  اعلام كرد : كارشناسان و بازرسان بازرسي كل گيلان ضمن استقرار در اداره كل دامپزشكي گيلان بر نحوه عملكرد شبكه دامپزشكي شهرستان رشت نظارت و بازرسي مي نمايند.

دراين گزارش آمده است اين بازرسي ها برموضوعاتي از قبيل بررسي نحوه شناسائي واحدهاي توليد ، تهيه و عرضه فرآورده هاي خام دامي در سطح شهرستان رشت ، بررسي برنامه ها و اقدامات به عمل آمده به منظور نظارت بر واحدهاي توليد ، تهيه و عرضه فرآورده هاي خام دامي و بررسي نحوه برخورد با واحدهاي متخلف از طريق مراجع ذي ربط و نتايج حاصل از آن و … متمركز خواهد شد.

در پايان متذكر مي شود كه شهروندان محترم گيلاني و كليه كاركنان دستگاه هاي اجرائي مي توانند تا تاريخ 09/11/1393 گزارشات خود را به صورت حضوري به دفتر هيأت واقع در رشت – چهار راه پورسينا – روبروي بيمارستان ولايت و يا از طريق سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات به آدرس اينترنتي www.shekayat.bazrasi.ir و يا با استفاده از تلفن گوياي 136 منعكس نمايند.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه