زمان بارگزاری این صفحه: 8:09 PM UTC

جول کشی از مدیرکل صدا و سیمای گیلان/ عکس

دکتر علی طلوعی (مدیرکل صدا و سیمای گیلان) و دخترکانش لیلی و غزل

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

دکتر علی طلوعی (مدیرکل صدا و سیمای گیلان) و دخترکانش لیلی و غزل

دکتر علی طلوعی (مدیرکل صدا و سیمای گیلان) و دخترکانش لیلی و غزل

/منبع؛ لاهیگ

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه