زمان بارگزاری این صفحه: 7:14 AM UTC

«حاج قاسم» در کنار پدر بزرگوار/ عکس

صدای گیلان – تصویری از «حاج قاسم» در کنار پدر بزرگوار

حاج قاسم سلیمانی

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


عناوین ویژه