زمان بارگزاری این صفحه: 9:36 AM UTC

حجاریان: ضاربانم را حلال کردم

سعید حجاریان سالها پس ازترور می گوید مشکل اول من گفتار است ومشکل دوم نوشتار: نمی توانم قلم دستم بگیرم، تایپ هم نمی توانم بکنم. دستم رعشه دارد ونمی توانم روی کیبورد کامپیوتر کلیک کنم.

به گزارش امید به نقل از نشریه اندیشه پویا، وی دربیان مشکلات پس ازترور افزود: فقط با قلم خیلی درشت می توانم یکی دوصفحه بنویسم . برای همین کار کردن و خواندن ونوشتن برایم خیلی سخت است، اما چون به اصلاحات امید دارم، تحقق آن نیروی محرک وانگیزه ام برای کارکردن است .

حجاریان دراین گفتگومی گوید که ضاربان خود را حلال کرده است .

«یکی ازآنها که اسلحه ماکاروف را (برای ترور من) تهیه کرده بود وقتی می خواست به سفرحج برود، آمده بود از من حلالیت بطلید. من ندیدمش اما حلالش کردم وگفتم بگویید برود حج. بقیه هم نیایند بهتراست، حلال

گزیده هایی ازاظهارات حجاریان دراین گفتگو درپی آمده است.

** دولت روحاتی حتما به نفع اصلاح طلب ها هست . فضا را بازکرده وبرای ما بهترکرده است . دوره سخت تمام شده واصلاح طلب ها توقع بیشتری ازروحانی ندارند.

** فعلا’ درفیلم ، موسیقی و تئاتر فضا کمی با نشاط تر و بازتر و مجلات تازه هم منتشرشده و بعید است که فضا دوباره مثل گذشته شود.

**روحانی می خواهد بایستد و تا حدی برش این کار را هم دارد. روحانی خیلی کارکرده تا حالا وتوانش همین قدر بوده است.

** به کتاب های من که پنج سال است درارشاد مانده هنوزه مجوز نداده اند. حتی یک نفرکه کتابش را به من تقدیم کرده گفتنند صفحه تقدیم را بردارید تا مجوزبدهیم.

یک کتاب هم با آقای ملکیان نوشتیم … مدت ها درارشاد ماند تا این که به ناشرگفتم بخش های مربوط به من رادربیاورد تا حداقل بخش های آقای ملکیان مجوزچاپ بگیرد و همین طور شد نمی دانم چرا این همه با من لج هستند.

** مشکلات زیادی وجود دارد که ریشه در زمان احمدی نژاد دارد و باید رو شود . روکردن این مشکلات واقدامات انجام شده کمک به دولت است.

** پس ازترور، مدتی محافظ داشتم اما درزمان احمدی نژاد گفتند که حجاریان امنیت کامل دارد و محافظ نمی خواهد، البته برای من هم بهتر شد. من جا و امکانات برای محافظ ندارم. دیگر هم بعید است من رابزنند، کسی به من کارندارد.

** مقصود من از اختیار انحلال مجلس توسط رییس جمهوری این بود که اگر زمانی قرار باشد، قانون اساسی تغییر کند، باید ترتیبی فراهم کنند که رییس جمهور هم بتواند مجلس را منحل کند و انتخابات زود هنگام برگزارکند، تا مردم مجددا’ رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند که کشور مدام درچرخه اختلاف میان دولت ومجلس گرفتار نباشد.

مطالب بیشتر؛


عناوین ویژه