زمان بارگزاری این صفحه: 4:25 PM UTC

حسنی مبارک تبرئه شد.

صدای گیلان – دادگاهی در مصر حسنی مبارک را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

به گزارش صدای گیلان ، دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک ،رییس جمهور اسبق مصر ،وی را از مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 و اتهام فساد مالی مرتبط با صادرات گاز به اسرایل تبرئه کرد.

این دادگاه ، العادلی ،وزیر کشور مبارک که به کشتار ده ها نفر از اعتراض کنندگان متهم شده بود را نیز تبرئه کرد.

طبق گزارشات تعدادی دیگر از مقامات بلند پایه دولت حسنی مبارک نیز از اتهاماتشان مبرا دانسته شدند.

در طول اعتراضات سال 2011 در مصر  که براورد می شود حدود 800 نفر جان خود را از دست داده باشند ،دولت مبارک سقوط کرد.سپس حسنی مبارک  با تعدادی از مقامات ارشد دولتش محکوم به مجازات های سنگینی شدند ولی در سال 2013 ،دادگاه عالی مصر درخواست تجدید نظر خواهی آنها را پذیرفت و روند محاکمه مجدد اغاز شد.

به نظر می رسد سقوط دولت منتخب محمد مرسی توسط ارتش مصر و قدرت گرفتن دوباره نظامیان با رهبری السیسی ،زمینه را برای تبرئه مبارک و یارانش فراهم کرده باشد.

علیرغم تبرئه از این اتهامات، مبارک ۸۶ ساله هم اکنون در حال گذراندن محکومیت سه ساله خود به اتهام اختلاس اموال عمومی است.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


عناوین ویژه